Żurawie przenośne (HDS) KAT II-Ż

Zapraszamy na kurs ZURAWI PRZENOŚNYCH (HDS) KAT II Ż. 

Szkolimy na podstawie programu wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego                 

Warunki przyjęcia na kurs:
  • ukończony 18 rok życia,
  • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu (zaświadczenie lekarskie)

Czas trwania kursu: 44 godz. teoretycznych, 
Termin kursu: po 10 listopada ( uzgodnienia z ośrodkiem)
Miejsce szkolenia: Radom, ul. 1905 Roku 21

Egzamin: 
po ukończeniu kursu uczestnik przystępuje do egzaminu z części teoretycznej i części praktycznej przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Praktyka odbywa się na żurawiu o udźwigu 22,5 t co pozwala uzyskać uprawnienia kat II-Ż   bez ograniczania tonażu.