Kursy i Szkolenia

 

Projekty UE

 

DziałaniaAktualności

Projekt „Nowe kwalifikacje zawodowe szansą rynku pracy" .Okres realizacji od 01.09.2010 – 31.07.2011

Data dodania: 26.11.2014

Projekt skierowany jest do bezrobotnych mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Wsparciem zostanie objęta grupa 80 osób – 60 kobiet i 20 mężczyzn, w tym minimum 60% osób powyżej 45 roku życia oraz minimum 10% osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn

„Nowe kwalifikacje 45+” dla 45 osób (powyżej 45 roku życia)Okres realizacji 01.10.2010 – 31.05.2011

Data dodania: 26.11.2014

Projekt skierowany jest do 45 osób pozostających bez zatrudnienia zamieszkujących województwo świętokrzyskie w tym 15 osób długotrwale bezrobotnych. Wsparciem zostanie objęta grupa 30 kobiet i 15 mężczyzn, którzy ukończyli 45 rok życia i chcą podnieść lu

Szkolenia dla personelu medycznego. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.10.2010 – 31.12.2011.

Data dodania: 26.11.2014

Projekt skierowany jest do 60 pracowników służby zdrowia, osób pracujących na terenie województwa świętokrzyskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności w formach pozaszk