O nas

Niepubliczny Ośrodek Kształcenia Ustawicznego EDUKACJA wpisany jest do ewidencji szkół i placówek niepublicznych w Urzędzie Miasta Radomia oraz do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie jak również do rejestru agencji zatrudnienia prowadzonego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Działalność szkoleniową prowadzimy nieprzerwanie od 1998 roku.
W tym czasie przeszkoliliśmy kilka tysięcy osób głownie w oparciu o programy komputerowe. Przeprowadziliśmy szereg szkoleń dla Powiatowych Urzędów Pracy finansowanych z funduszy europejskich takich jak Phare oraz EFS.