Szkolenie wózki jezdniowe

Zapraszamy na kurs Kierowca wózków jezdniowych (wszystkie typy) oraz wymiana butli gazowych. 
Prowadzimy również szkolenia na wózki KAT I- WJ ( SPECJALIZOWANE)

Szkolimy na podstawie programu wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego.

Warunki przyjęcia na kurs:
  • ukończony 18 rok życia,
  • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu (zaświadczenie lekarskie)

Czas trwania kursu: 47 godz. teoretycznych, 20 godz. praktycznych
Termin kursu: uzgodnienia z ośrodkiem
Miejsce szkolenia: Radom, ul. 1905 Roku 21.

Egzamin: 
po ukończeniu kursu uczestnik przystępuje do egzaminu z części teoretycznej i części praktycznej przed komisją powołaną przez nasz Ośrodek.

Zaświadczenie:
Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu według wzoru i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2012, poz.186).

Egzamin: 
po ukończeniu kursu uczestnik ma prawo przystąpić do egzaminu z części teoretycznej i części praktycznej przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) po złożeniu wniosku i wpłacenie kwoty obowiązującej w UDT za egzamin państwowy.