Szkolenie Biurowe

  • Sekretarka - asystentka szefa
  • Sekretarka - asystentka dyrektora z obsługą   komputera
  • Pracownik administracyjno - biurowy
  • Pracownik biura z umiejętnością obsługi komputerowych systemów kadrowych i księgowych