Szkolenia Różne

  • Kelner – Barman
  • Szkolenia BHP
  • Trening kompetencji społecznych
  • Grupowe warsztaty psychologiczne