Operator podestów ruchomych przejezdnych KAT I-P

Zapraszamy na kurs - Operator podestów ruchomych przejezdnych

Szkolimy na podstawie programu wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego                 

Warunki przyjęcia na kurs:
  • ukończony 18 rok życia,
  • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu (zaświadczenie lekarskie)

Czas trwania kursu: 39 godz. 
Termin kursu: po uzgodnienia z ośrodkiem
Miejsce szkolenia: Radom, ul. 1905 Roku 21

Szkolenia przeprowadzamy również na terenie zakładów pracy dla których prowadzone jest szkolenie oraz na urządzeniu na którym uczestnicy będą pracować .

Egzamin: po ukończeniu kursu uczestnik przystępuje do egzaminu z części teoretycznej i części praktycznej przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT)