Dźwigi towarowe i szpitalne

Zapraszamy na kurs - Dzwigi towarowe i szpitalne

Szkolimy na podstawie programu wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego    
             
Warunki przyjęcia na kurs:
  • ukończony 18 rok życia,
  • brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu (zaświadczenie lekarskie)

Czas trwania kursu: 36 godz. 
Termin kursu: po uzgodnienia z ośrodkiem
Miejsce szkolenia: Radom, ul. 1905 Roku 21

Egzamin: 
po ukończeniu kursu uczestnik przystępuje do egzaminu z części teoretycznej i części praktycznej przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT)
Szkolenia przeprowadzamy również na terenie zakładów pracy dla których prowadzone jest szkolenie oraz na dźwigu na którym uczestnicy będą pracować .