„Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na rynku pracy” dla 120 osób (co najmniej 10% osób powyżej 45 roku życia)

Data dodania: 26.11.2014

Projekt skierowany jest do bezrobotnych mieszkańców pow. Radomskiego, pow. Pow. Kozienickiego oraz pow. białobrzeskiego. Wsparciem zostanie objęta grupa 120 osób – 84 kobiet i 36 mężczyzn, w tym minimum 10% osób powyżej 45 roku życia. 'Projekt realizowany

„Nowe kwalifikacje 45+” dla 45 osób (powyżej 45 roku życia)Okres realizacji 01.10.2010 – 31.05.2011

Data dodania: 26.11.2014

Projekt skierowany jest do 45 osób pozostających bez zatrudnienia zamieszkujących województwo świętokrzyskie w tym 15 osób długotrwale bezrobotnych. Wsparciem zostanie objęta grupa 30 kobiet i 15 mężczyzn, którzy ukończyli 45 rok życia i chcą podnieść lu

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/NOKU/ RESTART III /2017

Data dodania: 14.03.2017

na przeprowadzenie zajęć komputerowych przygotowujących do egzaminu ECDL BASE w ramach projektu pt. „Restart III - Program aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 50 roku życia” dla 4 grup przeciętnie 12-osobowych po 96 godzin dla każdej z grup.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/NOKU/RESTARTIII/2017

Data dodania: 03.03.2017

na przeprowadzenie zajęć komputerowych przygotowujących do egzaminu ECDL BASE w ramach projektu pt. „Restart III - Program aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 50 roku życia” dla 4 grup przeciętnie 12-osobowych po 96 godzin dla każdej z grup.

Zapytanie ofertowe - Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców regionu radomskiego

Data dodania: 01.05.2019

Zamawiający zaprasza do składania oferty na realizację na terenie powiatów radomskiego, szydłowieckiego, przysuskiego, lipskiego, grójeckiego, kozienickiego, zwoleńskiego, białobrzeskiego i miasta Radom województwa mazowieckiego usług cateringowych ...

Szkolenia dla personelu medycznego. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.10.2010 – 31.12.2011.

Data dodania: 26.11.2014

Projekt skierowany jest do 60 pracowników służby zdrowia, osób pracujących na terenie województwa świętokrzyskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności w formach pozaszk

Projekt „Nowe kwalifikacje zawodowe szansą rynku pracy" .Okres realizacji od 01.09.2010 – 31.07.2011

Data dodania: 26.11.2014

Projekt skierowany jest do bezrobotnych mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Wsparciem zostanie objęta grupa 80 osób – 60 kobiet i 20 mężczyzn, w tym minimum 60% osób powyżej 45 roku życia oraz minimum 10% osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn

Projekt "Nowe Kwalifikacje zawodowe"

Data dodania: 05.05.2010

W wyniku tak przeprowadzonej rekrutacji, zostanie wyłonionych 60 z 90 potencjalnych beneficjentów. Kolejnym zadaniem, będzie przeprowadzenie spotkań indywidualnych z uczestnikami. Konsultacje indywidualne będą się odbywały od 3-ego miesiąca trwania proje

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ROZEZNANIA RYNKU – ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/RESTARTIII/2016

Data dodania: 10.11.2016

ogłasza rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia na usługę dot. wynajmu sali wykładowej w Myślenicach (woj. małopolskie) na potrzeby realizacji szkolenia komputerowego w ramach projektu „RESTART III- Program aktywizacji zawodowej osób w wie

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ROZEZNANIA RYNKU – ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/PODWYKONAWCA/NOKU/RESTART III/2016

Data dodania: 28.12.2016

głasza rozeznanie rynku – zapytanie ofertowe na wykonanie usługi cateringu w czasie szkoleń komputerowych ECDL BASE (przygotowania i dostarczenia ciepłego posiłku, serwisu kawowego w postaci ciastek oraz zimnych i gorących napojów) we wszystkich miastach

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ROZEZNANIA RYNKU – ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/PODWYKONAWCA/NOKU/RESTART III/2016

Data dodania: 12.09.2016

ogłasza rozeznanie rynku na wykonanie usługi cateringu w czasie szkoleń komputerowych ECDL BASE (przygotowania i dostarczenia ciepłego posiłku, serwisu kawowego w postaci ciastek oraz zimnych i gorących napojów) w ramach projektu „RESTART III- Program akt

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ROZEZNANIA RYNKU – ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/RESTARTIII/2016

Data dodania: 28.12.2016

ogłasza rozeznanie rynku – zapytanie ofertowe w celu oszacowania wartości zamówienia na usługę dot. wynajmu sali komputerowej w Krakowie (woj. małopolskie) na potrzeby realizacji szkolenia komputerowego w ramach projektu „RESTART III- Program aktywizacji

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ROZEZNANIA RYNKU – ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/RESTARTIII/2016

Data dodania: 12.09.2016

ogłasza rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia na usługę dot. wynajmu sali wykładowej w Krakowie (woj. małopolskie) na potrzeby realizacji szkolenia komputerowego w ramach projektu „RESTART III- Program aktywizacji zawodowej osób w wieku

Sortuj według:

Nazwa

  Wyników na stronie:

20

  Ilość pozycji: 13   Strona: / 1