Projekt "Nowe Kwalifikacje zawodowe"

Data dodania: 05.05.2010

W wyniku tak przeprowadzonej rekrutacji, zostanie wyłonionych 60 z 90 potencjalnych beneficjentów. Kolejnym zadaniem, będzie przeprowadzenie spotkań indywidualnych z uczestnikami. Konsultacje indywidualne będą się odbywały od 3-ego miesiąca trwania proje

Projekt „Nowe kwalifikacje zawodowe szansą rynku pracy" .Okres realizacji od 01.09.2010 – 31.07.2011

Data dodania: 26.11.2014

Projekt skierowany jest do bezrobotnych mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Wsparciem zostanie objęta grupa 80 osób – 60 kobiet i 20 mężczyzn, w tym minimum 60% osób powyżej 45 roku życia oraz minimum 10% osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn

„Nowe kwalifikacje 45+” dla 45 osób (powyżej 45 roku życia)Okres realizacji 01.10.2010 – 31.05.2011

Data dodania: 26.11.2014

Projekt skierowany jest do 45 osób pozostających bez zatrudnienia zamieszkujących województwo świętokrzyskie w tym 15 osób długotrwale bezrobotnych. Wsparciem zostanie objęta grupa 30 kobiet i 15 mężczyzn, którzy ukończyli 45 rok życia i chcą podnieść lu

Szkolenia dla personelu medycznego. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.10.2010 – 31.12.2011.

Data dodania: 26.11.2014

Projekt skierowany jest do 60 pracowników służby zdrowia, osób pracujących na terenie województwa świętokrzyskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności w formach pozaszk

„Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na rynku pracy” dla 120 osób (co najmniej 10% osób powyżej 45 roku życia)

Data dodania: 26.11.2014

Projekt skierowany jest do bezrobotnych mieszkańców pow. Radomskiego, pow. Pow. Kozienickiego oraz pow. białobrzeskiego. Wsparciem zostanie objęta grupa 120 osób – 84 kobiet i 36 mężczyzn, w tym minimum 10% osób powyżej 45 roku życia. 'Projekt realizowany

Sortuj według:

Data

  Wyników na stronie:

5

  Ilość pozycji: 13   Strona: / 3