ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/NOKU/ RESTART III /2017

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń komputerowych przygotowujących do egzaminu ECDL BASE w ramach projektu pt. „Restart III - Program aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 50 roku życia” dla 4 grup przeciętnie 12-osobowych po 96 godzin dla każdej z grup (dni robocze, 14 dni zajęć dla każdej z grup), na terenie całego województwa małopolskiego (miasta powiatowe w całym województwie małopolskim) .

W okresie od 23.03.2017 do 28.02.2018.

Przedmiotem zamówienia jest 384 godziny zajęć- 4 grupy uczestników po 96 godzin – szkolenie ECDL BASE – 4 moduły w każdym ze szkoleń: B1, B2, B3, B4 – program według Sylabusa zamieszczonego na stronie www.ecdl.pl.
zapyt-of-2.pdf
zalaczniki-do-zapytania-ofertowego(0).doc