ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/NOKU/RESTARTIII/2017

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń komputerowych przygotowujących do egzaminu ECDL BASE w ramach projektu pt. „Restart III - Program aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 50 roku życia” dla 4 grup przeciętnie 12-osobowych po 96 godzin dla każdej z grup Szkolenie będzie odbywać się w dni robocze. Przewiduje się 14 dni zajęć dla każdej z grup, zajęcia mogą być realizowane na terenie całego województwa małopolskiego (miasta powiatowe w całym województwie małopolskim).

Termin: od 15.03.2017 do 28.02.2018.
Przedmiotem zamówienia jest 384 godziny zajęć- 4 grupy uczestników po 96 godzin.

Tematyka: 
Szkolenie komputerowe ECDL BASE będzie składać się z 4 modułów (w każdym ze szkoleń): B1- Podstawy pracy z komputerem, B2 - Podstawy pracy w sieci, B3 – Przetwarzanie tekstów, B4 – Arkusze kalkulacyjne. Program i zakres szkolenia według Sylabusów zamieszczonych na stronie www.ecdl.pl.
zapytanie-ofertowe-restartiii.pdf
zalaczniki-do-zapytania-ofertowego.pdf