Projekt "Nowe Kwalifikacje zawodowe"

W wyniku tak przeprowadzonej rekrutacji, zostanie wyłonionych 60 z 90 potencjalnych beneficjentów.
Kolejnym zadaniem, będzie przeprowadzenie spotkań indywidualnych z uczestnikami. Konsultacje indywidualne będą się odbywały od 3-ego miesiąca trwania projektu. Każdy uczestnik weźmie udział w konsultacjach z Doradcą zawodowym 4h , które będą trwały przez cały czas realizacji projektu.


 

Projekt będzie miał charakter rozbudowanego, kompleksowego wsparcia.
Każda osoba w przeciągu 7 mies. będzie uczestniczyć w zajęciach podzielonych na 2 bloki tematyczne.

 

Blok I – Warsztaty 
Zajęcia będą odbywać się w 4 grupach (po 15 osób.). W ciągu 5 mies. każda z grup odbędzie zajęcia z zakresu: Asertywność, pewność siebie (24h)

 

Blok II - Kursy zawodowe 
- Magazynier z uprawnieniami do kierowania wózkiem jezdniowym. 120 h
- Euroksięgowy z umiejętnością obsługi nowoczesnych aplikacji księgowych. 160 h
- Pracownik administracyjno - biurowy  120 h
- Grafik komputerowy z umiejętnością tworzenia stron www 120 h

Każdy uczestnik będzie brał udział w jednym wybranym przez siebie kursie zawodowym (z czterech zaoferowanych), szkolenia będą przeprowadzane w godzinach nie kolidujących z pracą tj. popołudniowych oraz weekendy. 

 

Zespół projektowy będzie czuwał nad poprawnością realizacji wszystkich działań w ramach zadania zarządzanie projektem.

Wszelkie działania podejmowane w obrębie projektu będą zgodnie z polityką równych